"การเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน เพื่อส่วนรวม" แนวคิดช่วยบรรเทาให้โลกรอดพ้นจากภาวะโลกร้อน นำมาซึ่งการเปิดตัว มูลนิธิรวมใจภักดิ์...รักษ์บ้านเกิด พร้อมประเดิมโครงการแรก "4 ภาครวมใจ ไทยร่มเย็น" ช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภูมิปัญญาไทยในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพใน สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งเปิดตัว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อจำหน่ายและนำรายได้ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

          พญ. เจรียง จันทรกมล ประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิรวมใจภักดิ์...รักษ์บ้านเกิด กล่าวถึงที่มาโครงการฯว่า เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องด้วยสิ่งของมากมายเข้าไปยังศูนย์ศิลปาชีพ จึงคิดว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งของเหล่านี้ จึงให้นำของเหล่านี้แปรรูปเป็นเครื่องใช้ต่างๆ  เพื่อเป็นการระบายผ้าในสต็อกของโครงการศิลปาชีพฯ

          "ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังรณรงค์การลดโลกร้อน โดยการใช้ถุงผ้าหรือใช้วัสดุจากธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้แล้วใช้อีกได้ จึงเป็นที่มาของการนำผ้าไหมมาพัฒนาเป็นวัสดุสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายแก่ประชาชน โดยเริ่มต้นจากการทำถุงผ้าและกระเป๋า ออกจำหน่ายในช่วงปีใหม่ ซึ่งคิดว่าบริษัทห้างร้านต่างๆ จะนำไปแจกลูกค้าได้"

          ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ผ้าจากภูมิภาคต่างๆของโครงการศิลปาชีพฯ ทั่วประเทศจึงนำมาให้ศิลปินพื้นถิ่นจาก 4 ภาคของประเทศไทยร่วมออกแบบ-ตัดเย็บเติมคุณค่าเป็น "ถุง/ย่าม/กระเป๋า" ลดโลกร้อน มีกลิ่นอายของ ความเป็นไทยทุกภาค

  นายโกมล พานิชพันธ์ ตัวแทนศิลปินภาคเหนือจากจ.แพร่ ใช้เทคนิคผ้ายก ผ้าจกผลิตกระเป๋าลดโลกร้อน นายชยทัศน์ วิเศษศรี ศิลปินพื้นถิ่นภาคกลาง จากจ.อุทัยธานี เลือกสื่อความอุดมสมบูรณ์ "ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" ของภาคกลางเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 5 แบบ ผสมผสานการจักสานเป็นกระเป๋าทรงยอ ทรงกระด้ง

          ส่วนนางประไพพันธ์ แดงใจ ศิลปินจากจ.สกลนคร ออกแบบกระเป๋าลดโลกร้อนของภาคอีสาน ใช้เทคนิคผ้าย้อมครามแท้ๆ เป็นการฟื้นฟูสีครามตามธรรมชาติซึ่งเคยสูญหาย โดยทดลองนาน 3-5 ปี เป็นสีที่ไม่ผ่านกระบวนการต้ม สามารถซักรวมกับผ้าสีอื่นๆได้ ไม่ต้องรีด และเป็นเหมือนผ้านาโน ที่ใส่แล้วไม่ร้อน ซึ่งผ้าย้อมครามจากไทยเป็นที่รู้จักและจำหน่ายทั้งในญี่ปุ่นและยุโรป

          นายอนุโรจน์ ตันติยาพงศ์ ศิลปินจากภาคใต้ จ.นราธิวาส พัฒนาผ้าบาติกมาสู่ผ้าเพนต์สร้างสรรค์กระเป๋าลดโลกร้อนดีไซน์โมเดิร์น ในโทนสีคลาสสิก อาทิ สีดำ-ขาว โดยใช้วิธีเพนต์ผ้าผืนใหญ่ทีละผืน แล้วตัดเย็บเป็นกระเป๋าผ้ารูปทรงต่างๆ 10 แบบ โดยลายผ้าได้แนวคิดจากลมพัดเศษหญ้า เศษดิน เศษธุลี ปลิวว่อน จับเอาความบริสุทธิ์ตรงนั้นมาใช้และทำให้โมเดิร์นมากขึ้น

          โครงการ "4 ภาครวมใจ...ไทยร่มเย็น" สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนจากผ้าในโครงการศิลปาชีพ "ถุง/ย่าม/กระเป๋า" 3 ประเภท ถุง/ย่าม/กระเป๋า ที่ออกแบบโดยศิลปินพื้นถิ่น 4 ภาค จำนวนจำกัด อย่างละแบบ ไม่ซ้ำกัน เพื่อประมูลในวันที่ 24 พ.ย. 2551 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถุง/ย่าม/กระเป๋า โดย อ.สมาน คลังจัตุรัส ออกแบบสร้างสรรค์ วาดภาพระบายสี และถุง/ย่าม/กระเป๋า ผลิตเชิงอุตสาหกรรม ในจำนวนมาก

          ทั้งนี้ จัดแสดงกระเป๋าและเปิดให้บริษัทห้างร้าน องค์กรภาครัฐ กลุ่มบุคคลและประชาชนทั่วไป สามารถสั่งจองได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 24 พ.ย.-7 ธ.ค. 2551 สอบถามรายละเอียดที่รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร. 0-2877-1111 ต่อ 1300-3