ยืมคืนถุงผ้าลดโลกร้อน  : เทสโก้ โลตัส เปิดตัวจุดยืมคืนถุงผ้า ปันเป๋” หนึ่งในโครงการภูมิใจไม่ใช้ถุง ที่มุ่งเน้นสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนลดใช้ถุงพลาสติก ด้วยการติดตั้งจุดยืมคืนในทุกสาขาทั่วประเทศ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน โดย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติร่วมเปิดจุดยืมคืนปันเป๋าที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4  ร่วมกับนายชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน เทสโก้ โลตัส และร่วมพูดคุยกับลูกค้าประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยและใช้บริการถุงปันเป๋า ของเทสโก้ โลตัส ทั้งนี้โครงการภูมิใจไม่ใช้ถุง ของเทสโก้ โลตัส ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 5 ปีแล้วและสามารถลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกได้ 100 ล้านใบ