หลายองค์กรเข้าพบนายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุม ครม.วันนี้ หนึ่งในนั้นมาจากร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้ช่วยกันรณรงค์ใช้ถุงผ้า

โดยคณะแรกเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะเข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อจำหน่ายเข็มกลัดดอกมะลิ และได้ติดเข็มกลัดดอกมะลิที่อกเสื้อ ในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

จากนั้น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะจัดจำหน่ายกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ จากร้านจิตอาสา 904 เข้าพบนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้กล่าวเชิญชวนให้ช่วยรณรงค์ใช้ถุงผ้า

ด้านนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงตัวอย่างการจัดนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยนายกรัฐมนตรี สนใจซีสเปซ หรือ สื่อการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์ ช่างยนต์ และเครื่องกล ซึ่งจะแสดงภาพระบบ 3 มิติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และทดลองฝึกฝนด้วยตนเอง

นอกจากนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในกิจกรรม"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561(Thailand Research Expo 2018)"ครั้งที่ 13 โดยนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจหุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งปกติการทำความสะอาดลูกถ้วย จะต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และต้องดับกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ แต่อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถทำความสะอาดได้โดยไม่ต้องดับกระแสไฟฟ้า อีกทั้งช่วยลดต้นทุนด้วย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่าขอให้ไปศึกษา พัฒนา และ ต่อยอดงานวิจัยทุกชิ้น ให้สามารถสร้างมูลค่าและ ขายได้

ที่มา http://news.ch3thailand.com/politics/75011